Pelaksanaan Class Meeting yang diadakan pada tanggal 16, 17, dan 19 Juni 2023 berjalan dengan lancar.
Acara pembukaan class meeting ini dihadiri oleh Ibu Erna Dyah Prihartati, S.Pd sebagai ketua pelaksana, Ibu Siti Soimatun Muniroh, S.Psi, serta Kepala Madrasah Bapak Dr. Syamsudin, M.Pd.

Dan berikut daftar Juara Class Meeting:
– FUTSAL
Juara 1 = kelas 8.3
Juara 2 = kelas 8.6
Juara 3 = kelas 7.3

– BASKET PUTRA
Juara 1 = kelas 8.8
Juara 2 = kelas 8.6
Juara 3 = kelas 7.6

– BASKET PUTRI
Juara 1 = kelas 7.2
Juara 2 = kelas 8.8
Juara 3 = kelas 8.2

– E-SPORT
Juara 1 = kelas 7.8
Juara 2 = kelas 7.6
Juara 3 = kelas 8.2

– KASTI
Juara 1 = kelas 8.5
Juara 2 = kelas 8.1
Juara 3 =  kelas 7.5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *